Cứu dữ liệu ổ cứng samsung, không nhận ổ cứng.

Cường Mạnh

Ngày 26/10/2015, cứu dữ liệu cho a.Hải (0973403490). ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

A-Hải

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung, không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments