Cứu dữ liệu ổ cứng samsung, không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Viết (0946563326), ổ cứng samsung 80GB. Lỗi không nhận.

a dinh ss80

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung, không nhận.
Rate this post

Comments

comments