Cứu dữ liệu ổ cứng samsung mất phân vùng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho a.Quang (0972881514): ổ cứng samsung 640GB. Lỗi phân vùng, mất dữ liệu.

A Quang

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung mất phân vùng
Rate this post

Comments

comments