Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 320GB không nhận- 27/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a. Chung (0961168168). Ổ cứng không nhận. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1  ngày. Ngày 27/1, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng

cuu-du-lieu-hdd-seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 320GB không nhận- 27/1
Rate this post

Comments

comments