Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB lỗi cơ – 30.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của a.Mạnh – 0913518172. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ.Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 30/6 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A Mạnh

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB lỗi cơ – 30.6
Rate this post

Comments

comments