Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu đọc- 19/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của anh Giang. Ổ cứng không nhận do lỗi đầu đọc. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 19/2 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

seagate 160GB

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu đọc- 19/2
Rate this post

Comments

comments