Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB, lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 23/10/2015, cứu dữ liệu cho bạn Tâm (0987201555): ổ cứng seagate 250GB, lôi đầu đọc.

E-Tâm1

Comments

comments