Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 2TB cài win mất dữ liệu – 15.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 2TB của a.Bách – 0973202174. Ổ cứng bị cài win lỗi dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 15/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

car

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 2TB cài win mất dữ liệu – 15.9
Rate this post

Comments

comments