Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu từ – 29.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/03/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 320GB của a.Chinh – 0982066894. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra, kĩ thuật kết luận ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 29/3 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng

A Chinh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi đầu từ – 29.3
Rate this post

Comments

comments