Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu từ – 3/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của a.Linh Anh – 0903228881. Ổ cứng không nhận, qua kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/3. đã lấy lại dữ liệu toàn bộ nhưng đến 3/3 khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.

LockyDecoder_863D6A1349A055A2 LLA

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu từ – 3/3
Rate this post

Comments

comments