Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 60GB lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 60GB của a.Viện (0983608355). Kĩ thuật kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/2 toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao trả khách hàng.

A Viện

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 60GB lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments