Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB bó cơ – 29.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB của a.Đông – 0982556082. Ổ cứng bị rơi dẫn đến bó cơ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 28/7 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Đông

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB bó cơ – 29.7
Rate this post

Comments

comments