Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB mất dữ liệu – 20.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 80GB của a.Vinh ( Thanh Hóa). Ổ cứng bị format mất dữ liệu, sau đó bị ghi đè một phần dữ liệu vào. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Sau đó copy và gửi về Thanh Hóa trả khách hàng.

Seagate250

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB mất dữ liệu – 20.7
Rate this post

Comments

comments