Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho a. Khải

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 1/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Khải (0912859xxx). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad nặng. A-Khải-700x933

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho a. Khải
Rate this post

Comments

comments