Cứu dữ liệu ổ cưng Seagate lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho a. Kiên (0986989686), ổ cứng seagate 250GB lỗi cơ.

A Kiên

Cứu dữ liệu ổ cưng Seagate lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments