Cứu dữ liệu ổ cứng server ELEAD không nhận ổ cứng

Thu Huong Nguyễn

Cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng server elead của a.Thành – 01685384169. Server gồm 3 HDD, dung lượng mỗi HDD 320GB. Máy chủ được mang đến trong tình trạng hỏng vật lý HDD 1 & HDD3. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao trả khách hàng.

Thành

 

Cứu dữ liệu ổ cứng server ELEAD không nhận ổ cứng
Rate this post

Comments

comments