Cứu dữ liệu ổ cứng Sony dung lượng 1TB không nhận trong máy tính 6/1/2016

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/01/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu của e Hoàng Anh( 01677851859). Ổ cứng không nhận. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày, đến ngày 8/1 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng. Ngày 9/1 bàn giao dữ liệu.

HA

Cứu dữ liệu ổ cứng Sony dung lượng 1TB không nhận trong máy tính 6/1/2016
Rate this post

Comments

comments