Ổ cứng SSD không phải là bền vĩnh cửu. so với ổ HDD thì SSD cũng có mặt mạnh và yếu của nó.
Và điểm yếu nhất là khả năng đọc ghi trên điểm nhớ bị gới hạn. Nếu vượt quá số lần dọc ghi ổ cứng sẽ xuất hiện lỗi

Điểm yếu nhất của ổ  cứng SSD là khả năng đọc ghi trên các điểm nhớ bị giới hạn. Nếu nhu cầu sử dụng tần xuất quá lớn, lâu ngày dẫn đến các điểm nhớ trên chip đạt tới giới hạn, vượt quá khả năng kiểm soát của ổ sẽ gây lỗi.

Cứu dữ liệu bách khoa tiếp nhận xử lý ổ cứng khách hàng sử dụng labtop nhưng chạy giả lập nhiều dẫn đến ổ bị lỗi do vượt quá số lần đọc ghi trên SSD.

Sử dụng máy chuyên dụng truy cập mode nhà máy xử lý dữ liệu và chuyển toàn bộ dữ liệu và hệ điều hành sang ổ mới. Do yêu cầu nên Cứu dữ liệu bách khoa đã thay thế ổ SSD NVME SAMSUNG dòng Pro cho khách hàng. ( đây là dòng ổ cứng có độ bền cao )

 

cuu du lieu o cung ssd nvme loi doc ghi qua so lan
cuu du lieu o cung ssd nvme loi doc ghi qua so lan c
cuu du lieu o cung ssd nvme loi doc ghi qua so lan b
1c633fcd457bb325ea6a e1632988760642
cuu du lieu ssd

Khách hàng có nhu cầu cứu dữ liệu xin liên hệ

LIÊN HỆ