Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/2/2016 chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a Hùng (0912239119). Ổ cứng Toshiba 1TB xóa nhấm, mất dữ liệu. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu ngay trong ngày.

toshiba 1t 2.5

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments