Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad – 2.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB của a.Nguyên – 0968050591. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật kết luận ổ bị Bad. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày, đến ngày 2/7 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A Nguyên

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad – 2.7
Rate this post

Comments

comments