Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB lỗi cơ – 2.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a.Hoàng – 0986010016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ, chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/8/2016 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

toshiba 1t 2.5

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB lỗi cơ – 2.8
Rate this post

Comments

comments