Tổng hợp một số khách hàng tiêu biểu cứu dữ liệu ổ cứng thành công tuần 02/11/2022.

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 08/11/2022

Anh Trường – 0979xxx126. Ổ cứng Seagate dung lượng 2TB có S/N: Z1E0AQSA của anh Trường trong tình trạng bị cháy dẫn đến không nhận. Nắm rõ tình trạng, kỹ thuật bắt tay vào kiểm tra và xử lý ổ cho khách. Sau 2 ngày bàn giao trả đầy đủ dữ liệu.

Anh Trăm – 0976xxx767. Ổ cứng Seagate dung lượng 1TB có S/N: WL15AC7Q của anh Trăm trong tình trạng không nhận, kêu. Tiến hành kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi cơ và ngay sau đó bắt tay luôn vào xử lý ổ cứng cho khách.

Lay du lieu o cung Seagate 2TB khong nhan 08.11.2022
Lay du lieu o cung Seagate 1TB loi co 08.11.2022

Khôi phục dữ liệu ổ cứng ngày 09/11/2022

Anh Nguyên – 0336xxx265. Ổ cứng Seagate dung lượng 500GB có  S/N: Z4X0J7AZ của anh Nguyên trong tình trạng không nhận trong máy tính. Tiến hành kiểm tra sau đó kỹ thuật bắt tay luôn vào xử lý ổ cho khách. Sau 2 ngày bàn giao trả đầy đủ dữ liệu.

Anh Tuấn – 0975xxx998. Ổ cứng WD dung lượng 1TB có S/N: WCC6Y1LPTR1N của anh Tuấn trong tình trạng nhận chập chờn, treo. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng đầu đọc kém và ngay sau đó bắt tay vào xử lý và bàn giao dữ liệu cho khách.

Khoi phuc du lieu o cung Seagate 500GB khong nhan 09.11.2022
Khoi phuc du lieu o cung WD 1TB dau doc kem 09.11.2022

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 10/11/2022.

Chị Chúc – 0915xxx995. Ổ cứng Seagate dung lượng 500GB có S/N: W2A6MRKB của chị Chúc trong tình trạng không nhận, kêu lạch cạch. Tiến hành kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi cơ và ngay sau đó bắt tay luôn vào cứu dữ liệu ổ cứng cho khách. Sau 2 ngày bàn giao trả đầy đủ dữ liệu.

Phuc hoi du lieu o cung Seagate 500GB loi co 10.11.2022

Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 11/11/2022.

Anh Lâm – 0834xxx333. Ổ cứng WD dung lượng 1TB có S/N: WCC4M6NFVND7 của anh Lâm trong tình trạng bị cháy, không nhận. Nắm rõ tình trạng, kỹ thuật tiến hành kiểm tra và bắt tay luôn vào xử lý cho khách. Bàn giao trả đầy đủ dữ liệu sau 2 ngày.

Cuu du lieu o cung WD 1TB chay 11.11.2022

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 12/11/2022

Chị Hà – 0982xxx485. Ổ cứng Toshiba dung lượng 250GB có S/N: 78L9P18WTCR4 của chị Hà trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó bắt tay vào xử lý và bàn giao dữ liệu cho khách.

Lay du lieu o cung Toshiba 250GB loi dau doc 12.11.2022

Khôi phục dữ liệu ổ cứng ngày 14/11/2022

Anh Thành –  0979xxx964. Ổ cứng Toshiba dung lượng 2TB có S/N: 658GNMLHS96B của an Thành trong tình trạng không nhận trong máy tính. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi đầu đọc. Bắt tay vào xử lý và bàn giao toàn bộ dữ liệu sau 2 ngày.

Khoi phuc du lieu o cung Toshiba 2TB loi dau doc 14.11.2022

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 15/11/2022

Anh Trung – 0983xxx968. Ổ cứng Toshiba dung lượng 1TB có Serial: 65T7S4Y3S64A của anh Trung trong tình trạng nhận chập chờn, treo. Tiến hành kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng đầu đọc kém và ngay sau đó bắt tay vào cứu dữ liệu ổ cứng cho khách. Sau 2 ngày bàn giao trả dữ liệu đầy đủ.

Phuc hoi du lieu o cung Toshiba 1TB dau doc kem 15.11.2022

Trung tâm khôi phục dữ liệu Bách Khoa – Cuumaytinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ !!