Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 20.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng WD 1TB của a.Cảnh – 0915xxx837. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Vì một tuần sau mới có vật tư thay thế nên ngày 17/9 mới tiến hành khôi phục dữ liệu. Sau hơn 1 ngày, đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

cảnh

Comments

comments