Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB mất dữ liệu – 19.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB của a.Toàn – 0984787686. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng mất dữ liệu do format nhầm. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 19/9 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng

a Toàn

Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB mất dữ liệu – 19.9
Rate this post

Comments

comments