Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB Bad nặng – 18.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.LĨnh – 0968523486. Ổ cứng vẫn nhận nhưng xuất hiện màn hình xanh và không truy cập được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 18/10/2016 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Lĩnh

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB Bad nặng – 18.10
Rate this post

Comments

comments