Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB cháy mạch – 17.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB của anh Nhân – 0943941793. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng cháy mạch. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 14/10 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ. Ngày 17/10 khách hàng đến kiểm tra và bàn giao dữ liệu.

Nhân

 

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB cháy mạch – 17.10
Rate this post

Comments

comments