Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB cháy mạch, lỗi cơ – 6.5

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a.Lũy – 0982886059. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng cháy mạch, lỗi cơ. Vì khách hàng ở xa, có mong muốn lấy dữ liệu trong ngày nên kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ngay. Đến chiều cùng ngày đã phục hồi toàn bộ dữ liệu khách yêu cầu và bàn giao trả khách hàng.

a lũy

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB cháy mạch, lỗi cơ – 6.5
Rate this post

Comments

comments