Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB chết cơ – 7.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.Giang – 0973174224. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 31/8 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Giang

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB chết cơ – 7.9
Rate this post

Comments

comments