Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB gộp ổ – 23.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng WD 250GB của chú Ngọc – 0984948727 Ổ cứng cài win lỗi, dẫn đến gộp ổ mất dữ liệu. Kỹ thuật đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách ngay trong ngày.

Chú N

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB gộp ổ – 23.6
Rate this post

Comments

comments