Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ – 4/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/3/2016 cuumaytinh đón một vị khách từ Nghệ An với mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB. Ổ cứng của a được mang đến trong tình trạng không nhận. Kĩ thuật sau khi kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi cơ. Vì khách hàng ở xa nên chúng tôi ưu tiên khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Đến cuối ngày, dữ liệu đã được  phục hồi toàn vẹn và bàn giao để khách hàng về Nghệ An.

NA

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ – 4/3
Rate this post

Comments

comments