Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB Bad – 19.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB của a. Bách – 0982732799. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng vẫn nhận nhưng chậm,treo. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad, tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 19/8 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Bách

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB Bad – 19.8
Rate this post

Comments

comments