Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB hỏng cơ – 15.4

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/4/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB của a,Hoàng – 0986010016. Ổ cứng bị rơi dẫn đến hỏng cơ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 15/4 đã lấy lại toàn vẹn dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

cuudulieuHoàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB hỏng cơ – 15.4
Rate this post

Comments

comments