Cứu dữ liệu ổ cứng Western box, yêu cầu Format.

Cường Mạnh

Ngày 22/10/205, cứu dữ liệu cho chị Hà (0984178467): ổ cứng western box. Tình trạng: yêu cầu format.

Chị Hà

Comments

comments