Cứu dữ liệu ổ cứng western, không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Huyền_ Sóc Sơn  (01693629857): ổ cứng western 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Chị H

Cứu dữ liệu ổ cứng western, không nhận
Rate this post

Comments

comments