Cứu dữ liệu ổ cứng Western, lỗi không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Học (094440008): ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A-Học

Cứu dữ liệu ổ cứng Western, lỗi không nhận.
Rate this post

Comments

comments