Cứu dữ liệu ổ cứng Western, mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB cho chị Huyền (0983322302); ổ cứng bị xóa nhầm, mất dữ liệu.

H219

Comments

comments