Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB bad sector _21/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/12/2015, a Bình ( 0912522326) đến trung tâm, yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samđung 160GB. Ổ cứng lúc nhận, lúc không. Không truy suất được dữ liệu. Kiểm tra, xác định ổ cứng bị bad sector, kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 19/12, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi. Khách hàng có việc bận nên 12/12 mới đến nhận dữ liệu

A Bình

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB bad sector _21/12
Rate this post

Comments

comments