Ngày 20/09/2014, cứu Dữ liệu thành công cho A Hiếu ( 0902 026636). Loại thiết bị: HDD Máy chủ IBM chuẩn SAS 300GB. RAID Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140919_003 (1) WP_20140919_004

Toàn bộ dữ liệu đã bàn giao sau 8 tiếng. Đảm bảo yêu cầu khách hàng

Comments

comments