cứu dữ liệu thành công HDD IBM SystemX, dung lượng 300GB chuẩn SAS.Lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 17/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Duyên (0979731156). Loại thiết bị: HDD IBM SystemX, dung lượng 300GB chuẩn SAS. Tình trạng: Lỗi cơ.

Chị Duyên

cứu dữ liệu thành công HDD IBM SystemX, dung lượng 300GB chuẩn SAS.Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments