Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị format

Thu Huong Nguyễn

Ngày 09/11/2015, cứu dữ liệu thẻ nhớ cho a. Thắng (01647993789). Thẻ nhớ Transcend 16GB, format mất dữ liệu.

Thẻ

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị format
Rate this post

Comments

comments