Cứu dữ liệu thẻ nhớ SanDisk 16GB

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/1/2016 chị Ninh (0928248784) đến trung tâm mong muốn khôi phục dữ liệu thẻ nhớ SanDisk 16GB. Thẻ nhớ đang cắm vào máy tính copy dữ liệu thì mất điện đột ngột. Kĩ thuật đã cứu dữ liệu trong ngày cho chị

Thẻ nhớCứu 

Cứu dữ liệu thẻ nhớ SanDisk 16GB
Rate this post

Comments

comments