Cứu dữ liệu thẻ nhớ SD SanDisk, bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/10/2015, cứu dữ liệu cho chú Sơn (0968910559), thẻ nhớ SD SanDisk 16GB. Tình trạng: bad sector.

Thẻ nhớ

Cứu dữ liệu thẻ nhớ SD SanDisk, bad sector.
Rate this post

Comments

comments