cứu dữ liệu virus mã hóa cho khách hàng tại TP HCM A Hùng 0986038646

Cường Mạnh

Ngày 15/12/2015  cứu dữ liệu virus mã hóa cho khách hàng tại Quận Tân Bình HCM A Hùng 0986038646

Toàn bộ quá trình được thực hiện từ xa qua teamview. Giải mã được 100% dữ liệu cho 3 máy bị mã hóa đổi đuôi VVV

 

hung_virut_mahoa_ccc

cứu dữ liệu virus mã hóa cho khách hàng tại TP HCM A Hùng 0986038646
Rate this post

Comments

comments