Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB cháy mạch, lỗi cơ – 10.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của a. Tuấn Anh – 0932929290. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị cháy mạch, lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 9/8 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

TA

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB cháy mạch, lỗi cơ – 10.8
Rate this post

Comments

comments