Ngày 18/01/2015, cuumaytinh.com tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu máy chủ IBM được gửi từ Viêng Chăn – Lào(+8562052252626). 2HDD máy chủ IBM Raid. Lỗi Sau 2 ngày dữ liệu đã được phục hồi 100% .

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/01/2015, cuumaytinh.com nhận được bưu phẩm được gửi từ Viêng Chăn – Lào(+8562052252626).  2HDD máy chủ IBM Raid. Lỗi : không nhận ổ. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu kế toán và tài liệu quan trọng hơn 10 năm của công ty. Sau 3 ngày, dữ liệu của Khách hàng đã được khôi phục 100% và gửi về Lào. Rất cảm ơn sự tin tưởng của Khách hàng quốc tế dành cho Cuumaytinh.com! . Đây là trường hợp thứ 5 cuumaytinh tiếp nhận xử lý sự cố dữ liệu từ các nước asean . Cuumaytinh quyết tâm trở thành công ty phục hồi dữ liệu quốc tế.

Lào

 

Comments

comments