Sự hữu ích của HTKK về sao lưu và phục hồi dữ liệu

Cường Mạnh

Sự hữu ích của HTKK về sao lưu và phục hồi dữ liệu

Sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK

Phần mềm HTKK sẽ cần phải được sao lưu dữ liệu trong trường hợp cần cài đặt lại máy tính, nâng cấp phiên bản mới hoặc chuyển ứng dụng từ máy này sang máy khác. Việc đó được thực hiện bằng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Từ menu “Công cụ”, chọn chức năng “Sao lưu dữ liệu”.

phan mem htkk

Nhập vào tên file để sao lưu (ví dụ backup). Bấm nút “Save” để thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu đã kê khai ra file này.

Phục hồi dữ liệu phần mềm HTKK

Từ menu “Công cụ”, chọn chức năng “Phục hồi dữ liệu”.

phan mem htkk phuc hoi du lieu

Nhập vào file chứa dữ liệu đã sao lưu (đường dẫn đầy đủ). Bấm nút “Open” để thực hiện khôi phục lại toàn bộ dữ liệu đã sao lưu vào ứng dụng.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu phần mềm HTKK bằng phương pháp thủ công

Ngoài phương pháp được hỗ trợ trong phần mềm HTKK, chúng ta còn phương pháp thủ công khác để thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm HTKK bằng cách:

– Vào thư mục cài đặt phần mềm HTKK: Thông thường phần mềm HTKK sẽ được cài đặt tại C:\Program Files\HTKK300

– Copy nguyên thư mục Datafiles đi đến chổ cần sao lưu.

– Chép đề thư mục Datafiles lên thư mục Datafile mới khi phục hồi lại dữ liệu.

Comments

comments