Bạn vô tình hay cố ý muốn xóa bỏ dữ liệu đã được đồng bộ trên icloud và một ngày nào đó bạn lại muốn lấy lại những dữ liệu đó vì có việc cần tới. Nhưng 1 điều khó khăn là bạn không biết làm sao lấy lại được, để giải quyết vấn đề này Apple đã cập nhật tính năng mới cho icloud giúp khôi phục dữ liệu trên icloud.

 

Người dùng có thể khôi phục tập tin, danh bạ, lịch hay các nhắc nhở đã xóa với dịch vụ điện toán đám mây của Apple.

Tính năng này mới được Apple cập nhật cho iCloud, giúp sao lưu các dữ liệu mà người dùng đã xóa trong vòng 30 ngày, trước khi loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Để sử dụng, người dùng truy cập địa chỉ icloud.com/#settings và thực hiện các bước đăng nhập.

[​IMG]
Tùy chọn khôi phục tập tin lưu trên iCloud xuất hiện trong mục Advanced.

Tại phần Advance ở cuối trang, chọn mục cần khôi phục tương ứng làRestore Files, Restore Contacts (Khôi phục dữ liệu tệp tin và danh bạ) hay Restore Calendarsand Reminders (Khôi phục lịch và các nhắc báo). Khi bấm vào đây, một bảng thông báo hiện lên sẽ liệt kê các dữ liệu theo mốc thời gian xảy ra sự thay đổi.

[​IMG]
Các tập tin sau khi khôi phục sẽ trở lại iCloud và người dùng có thể thao tác luôn.

Để khôi phục tập tin, chọn thẻ Restore Files sau đó bấm dấu tích vào những file cần hoàn tác và bấm Restore File ở góc cuối. Người dùng có thể khôi phục các tài liệu trên iCloud đã xóa trong 30 ngày gần đây, nếu quá thời gian trên, các file này sẽ bị xóa vĩnh viễn.

[​IMG]
Danh bạ hiện tại sẽ được sao lưu và thay thế bằng bản khôi phục.

Với danh bạ, lịch hay nhắc nhở, dữ liệu sau khi khôi phục sẽ sao lưu và đồng bộ vào tất cả các thiết bị của người dùng, bao gồm Mac, iPhone hay iPad. Các dữ liệu hiện tại sẽ được lưu và thay thế bằng bản vừa restore.

Tính năng mới trên iCloud sẽ hữu ích khi người dùng vô tình xóa một vài địa chỉ liên lạc, nhắc nhở hay tập tin. Giúp khắc phục một số lỗi khi ứng dụng bên thứ ba xóa các dữ liệu trên iCloud hoặc những thông tin này bị hỏng.