khách hàng cứu dữ liệu hằng ngày

 • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 13.11

  Ngày 13/11/2018 cuumaytinh đã cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hòa – 0915xxx426., ổ cứng Toshiba 500GB nhận chập chờn và không truy xuất được dữ liệu

 • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 02.11

  Ngày 02/11/2018 cuumaytinh đã cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đức –  0934xxx335, ổ cứng Seagate 500GB trong tình trạng nhận chập chờn và không truy xuất được dữ liệu

 • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 23.10

  Ngày 23/10/2018 cuumaytinh đã cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Hồng, Ổ cứng Seagate 250GB được gửi chuyển phát nhanh từ Bình Định đến trong tình trạng format nhầm.

 • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 19.10

  Ngày 19/10/2018 cuumaytinh đã cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Thảo, ổ cứng Western  250GB trong tình trạng ổ vẫn nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu