khách hàng cứu dữ liệu hằng ngày

  • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 07.09

    Ngày 07/09/2018 Cuumaytinh tiếp nhận cứu dữ liệu ổ cứng của chị Giang, ổ cứng Seagate 500GB của chị trong tình trạng nhận chập chờn và treo