khách hàng cứu dữ liệu hằng ngày

 • Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày – 19.12.2018

  Ngày 19/12/2018 trung tâm khôi phục dữ liệu Bách Khoa đã phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đức Anh, ổ cứng Western 250GB nhận chập chờn, treo và không truy xuất được dữ liệu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 17.12.2018

  Ngày 17/12/2018 trung tâm khôi phục dữ liệu Bách Khoa tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng của anh Mãi, ổ cứng Western 500GB vẫn nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu.