khách hàng cứu dữ liệu hằng ngày

  • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 12.10

    Ngày 12/10/2018 cuumaytinh đã cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Huy, ổ cứng Western 1TB trong tình trạng ổ vẫn nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu.

  • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 09.10

    Ngày 09/10/2018 cuumaytinh đã cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Bàn – công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ An Phát tại Hải Phòng, ổ cứng Western 250GB không nhận

  • Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày – 01.10

    Ngày 01/10/2018 cuumaytinh tiếp nhận phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Cường, ổ cứng Seagate 500GB được gửi chuyển phát nhanh từ Hải Phòng đến trong tình trạng không nhận.